Naše společnost úspěšně pokračuje realizací další etapy energetických úspor, které zahájila v roce 2021 v Mongolsku v podobě zateplení budovy internátu. Díky podpoře z programu Aid for Trade se nám v roce 2022 povedlo realizovat projekt výměny kotle v učilišti TVET Erdene. Jedním z hlavních cílů bylo zefektivnit provoz, snížit exhalaci a znečištění ovzduší, dosáhnout ekonomické úspory a prezentovat kvalitní produkty z rukou českých průmyslníků.