Nabízíme konzultace, návrh a dodávku kompletních technologických celků nebo jednotivých zařízení. Hledáme pro Vás vždy nejefektivnější řešení. Navrhujeme dodávky energeticky úsporných zařízení s vyšší produktivitou a bezpečností a s minimálními nároky na obsluhu. Vaši spokojenost zvýšíme i optimalizací a snížením provozních nákladů, které zlepší vaši konkurenceschopnost.

  TECHNOLOGICKÉ LINKY

 •  úplná řešení
 •  systém drtičů, třídičů a dopravníků

TECHNOLOGICKÉ UZLY

 • částečné úpravy stávajících jednotek
 • rozšíření a doplnění stávající technologie

JEDNOTLIVÉ STROJE

 • Drtiče
 • Třídiče
 • Dopravníky
 • Podavače
 • Pračky kameniva
 • Míchačky
 • Balící zařízení

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA – PŘÍKLAD

1. Podavač 4. Třídič 7. Třídič
2. Hrubotřídič 5. Násypka s podavačem 8. Třídič
3. Drtič 6. Drtič nebo mlýn 9. Hotové drtě A, B, C, D

Výroba stavebních hmot nabízí příležitost k získání vyšší přidané hodnoty vašich surovin, nezávislost na klíčových dodavatelích a zlepšení nejen pozice na trhu, ale i větší konkurenceschopnost. Zároveň lze vytvořit i další produkt – vnější zateplovací systém (ETICS).


Plněné barvy – interiér, exteriér
Lepidla na obklady a dlažby
Plněné barvy - vnitřní, vnější
Lepidla pro obklady a dlažby

 VLASTNÍ VÝROBA

 • lepidla
 • lepidla na přesné zdění
 • stěrky
 • omítky
 • plněné barvy
 • zateplovací systém

 SYNERGICKÝ EFEKT

 • dostupnost vlastních surovin, záruka kvality
 • vyšší zisk, minimální nákup
 • zvýšení konkurenceschopnosti, rozšíření portfolia
 • ekologický přístup – snížení emisí na převoz surovin

Strukturované omítky – interiér, exteriér
Komponenty pro zateplovací systémy – ETICS
Strukturované omítky - vnitřní, vnější
Komponenty pro zateplovací systém - ETICS

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA – PŘÍKLAD

1. Sila (drtě A, B, C, D) 4. Míchač 7. Dopravník
2 Dopravníky 5. Pytlovačka 8. Kompresovna
3. Vážící násypka 6. Big Bag 9. Hotové výrobky

Kontakt na CONTECHIN GROUP

Nechte si nezávazně zpracovat cenovou kalkulaci realizace pro danou technologii.

CONTECHIN GROUP s.r.o.

Sídlo: Úzká 162, 790 81 Česká Ves
IČ: 25286846 DIČ: CZ25286846