Dosavadní praxe, zkušenosti, prožité příběhy i elementární empatie mi dávají odvahu nabídnout využití mých dovedností ve prospěch těch, kteří to potřebují a chtějí. Zkušenosti ze založení, budování a vedení velké mezinárodní společnosti doplněné zkušenostmi s vedením živnosti jsou mnohdy nepřenositelné. Podnikání, zahajované začátkem devadesátých let po revoluci mělo nádech tajemného a nepoznaného. První konfrontace s realitou českého podnikání byly nezapomenutelné. Úspěchy i neúspěchy byly vždy motorem a impulsem ke zlepšování sebe sama. Vlastní chyby jsou většinou nejpoučnější. Přijmout rady od rádců se zpravidla zdráháme, ledaže dojdeme k přesvědčení, že rádce popisuje to, co opravdu prožil.

Managerské, personální a exportní poradenství doplněné koučováním může prospět především podnikatelům, kteří chtějí přejít od pocitového řízení a vedení lidí do více profesionálního pojetí managementu. Kdo vede a řídí, musí vidět cíl, vysvětlit týmu proč byl cíl vytýčen a bedlivě sledovat, jestli všechny činěné kroky k cíli vedou. Vytýčení cíle, stanovení strategie, motivování, kontrolování a podporování lidí je to nejdůležitější, co se od leadera – managera očekává a žádá. V žádném případě však neplatí, že využívání selského rozumu v podnikání je chybou. Naopak. Stále stojí za to zlepšovat svoji osobnost, být týmovým hráčem, hrát podle pravidel, důvěřovat a důvěru poskytovat.

Bořivoj Minář
CEO

Personální poradenství

 • Nábor lidí
 • Zpracování a implementace procesů personálního rozvoje.
 • Příprava a realizace Assessment Centre včetně využití standardizovaných testovacích technik.
 • Zajištění Development Centre včetně zpracování plánů profesního rozvoje (vzdělávacích plánů a projektů).
 • Navrhování a zavádění systémů hodnocení zaměstnanců.

Koučink

 • Profesní a výkonnostní koučink
 • Týmový koučink
 • Koučink v oblasti osobního rozvoje
 • Koučink je určen každému, kdo se chce dále rozvíjet, řeší problémy v práci či osobním životě, přemýšlí nad změnami, nad sebou, rodinou, pracovníky, hledá další možnosti a cesty, kudy se ubírat.

Cílem služeb k rozvoji exportních schopností je napomoci rozvoji společností a podpořit jejich orientaci na kredibilní trhy mimo EU, ale i v jejím rámci. Zahrnují analýzu vývozního potenciálu společnosti, stanovení cenových, technických a užitných parametrů výrobku, aby byl v zamýšleném teritoriu prodejný, popis cílových schopností podniku zajišťujících jeho konkurenceschopnost v zahraničí a zajištění finančních zdrojů pro dosažení takovýchto schopností. Jejich důležitou součástí je marketing a zprostředkování exportních zakázek, zařazení společnosti do dodavatelského konsorcia a zajištění exportního financování a pojištění.

 • Exportní poradenství
 • Konzultace
 • Marketingové studie
 • Příprava pro export
 • Vyhledávání partnerů v cizině
 • Přímý export českého zboží
 • Obchodní jednání s cizinci
 • Zajišťování výstav v cizině
 • Návrhy reklamních materiálů
 • Certifikace zboží v zahraničí

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

 • Nastavení optimální počáteční organizační struktury
 • Pomoc při nalezení, výběru a adaptaci klíčových pracovníků
 • Spolupráce na tvorbě strategie
 • Pomoc s vytvořením business plánu
 • Pomoc při hledání využitelných dotačních titulů

Poradenství týkající se opatření, která mohou být přijata za účelem dosažení úspor energií a přírodních zdrojů.

 • Tepelné zateplení budov
 • Výměna oken
 • Výměna zdroje tepla
 • Střešní izolace
 • Regulace topného systému
 • Palivo z obnovitelných zdrojů – pelety,brikety

Kontakt na CONTECHIN GROUP

Nechte si nezávazně zpracovat cenovou kalkulaci realizace pro danou technologii.

CONTECHIN GROUP s.r.o.

Sídlo: Úzká 162, 790 81 Česká Ves
IČ: 25286846 DIČ: CZ25286846