LINKY NA VÝROBU PELET A BRIKET

Pelety a brikety jsou moderním ekologickým palivem pro jehož výrobu využíváme obnovitelnou biomasu.

Výhodou pelet je vysoká výhřevnost a možnost použití v automatických kotlích. Pelety umožňují snadnou manipulaci, dopravu a skladování. Komfort topení se blíží komfortu topení plynem

Podrobně o linkách na výrobu pelet a briket

 

ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Nabízíme technologie pro zpracování komunálního odpadu od vytváření nových skládek, jejich třídění až po jejich likvidaci.

Na základě dodaných dat a požadovaného cíle zákazníka navrhneme a zrealizujeme ekonomicky nejvhodnější řešení

Podrobně o zpracování komunálního odpadu

VÝROBA ENERGIE Z BIOMASY

Spotřeba energie na celém světě stoupá a současně klesají zásoby neobnovitelných zdrojů energie jako je uhlí, ropa a zemní plyn, jejichž spalováním vzniká navíc zátěž životního prostředí země.

Proto se zvyšuje význam obnovitelných zdrojů energie ve kterých biomasa představuje velmi důležitou část pro výrobu tepla, plynu, elektřiny i paliv a je využitelná v podstatě beze zbytku.

Podrobně o výrobě energie z biomasy

Kontakt na CONTECHIN GROUP

Nechte si nezávazně zpracovat cenovou kalkulaci realizace pro danou technologii.

CONTECHIN GROUP s.r.o.

Sídlo: Úzká 162, 790 81 Česká Ves
IČ: 25286846 DIČ: CZ25286846