LINKY NA VÝROBU PELET

Pelety jsou moderním ekologickým palivem pro jehož výrobu využíváme obnovitelnou biomasu. Výhodou pelet je vysoká výhřevnost a možnost použití v automatických kotlích. Pelety umožňují snadnou manipulaci, dopravu a skladování. Komfort topení se blíží komfortu topení plynem.


DŘEVĚNÉ PELETY

Pro jejich výrobu využíváme odpady z dřevovýroby – piliny, hobliny a štěpku bez kůry

AGROPELETY

Výchozí surovinou je ve většině případů sláma, která by jinak nenašla smysluplné uplatnění. Agropelety lze využít nejen na topení, ale současně mohou být použity například i pro hygienickou podestýlku a následně mohou být využity v bioplynové stanici.


LINKY NA VÝROBU BRIKET

Brikety nahrazují topení kusovým dřevem a uhlím. Pro jejich výrobu lze využít i dřevní odpad s kůrou. Výhodou může být například použití nočních briket s delší dobou hořenÍ.


LINKA COMBI PELETA / BRIKETA

Díky modulárnímu řešení lze s linkou CON-PELET současně vyrábět pelety i brikety na jedné jediné lince.

Našim cílem je dodat zákazníkovi ekonomicky, technicky i logisticky optimální řešení. Proto jsme navrhli kompaktní linku CON-PELET® 1000 COMPACT s výkonem jedna tuna za hodinu. Při vyšším požadovaném výkonu používáme variantu CON-PELET® TWIN, která výkon zdvojnásobí. Z těchto dvou základních sestav vychází potom individuální řešení podle konkrétních požadavků zákazníka. návrh ovlivňuje zejména druh, velikost a stav vstupní suroviny a požadavky na hotový výrobek.

Velká pozornost byla věnována také spolehlivosti této linky. Přestože linka pracuje v plně automatickém provozu, je sestavena modulárně, což dovoluje mimo jiné optimalizovat její výkon podle stávajícího odbytu a prodeje pelet.

Při návrhu linky byl největší důraz kladen na výrobní ekonomiku. Linka je jednoduchá, spolehlivá a pro její provozování je potřeba obsluha dvou až tří lidí v závislosti na způsobu balení pelet. Na tunu vyrobených pelet spotřebuje linka CON-PELET® 1000 COMPACT méně než 100 kWh elektrické energie, což je zásadní parametr pro ekonomičnost provozování této linky a její rentabilitu. Se vzrůstající oblibou a spotřebou pelet stoupá současně i počet výrobců a konkurence na trhu stlačuje ceny směrem k výrobním nákladům a proto je pro návratnost investice důležitá co nejnižší hladina těchto výrobních nákladů.

Linka je sestavena ze samostatných sekcí a to umožňuje její provoz i při nutné údržbě a výměně opotřebených dílů v některé ze sekcí. Pro takovéto případy si můžeme například vytřídit a nasušit materiál pro dobu nutné odstávky těchto sekcí. Hlavní sekcí je peletizační část, kterou tvoří dva samostatné lisy o výkonu 500 kg/h s matricemi s prodlouženou životností. Při údržbě a výměně matric se tak nemusí linka zastavovat a může dále pracovat se sníženým výkonem.

Výhody naší technologie CON-PELET®

 • Linky jsou koncipovány modulově a při případné poruše nebo odstávce v některém modulu mohou ostatní části linky pracovat
 • Nízká energetická náročnost (pod 100 kWh/t pelet)
 • Nízké personální náklady 2-3 pracovníci v závislosti na balení
 • 2 paralelní lisovací jednotky s matricemi s prodlouženou životností
 • Předřazená sekce hrubého třídění materiálu, která eliminuje možnost přístupu nežádoucích a abrazivních materiálů (kamínky, písek, kov). To chrání zbývající část linky před poškozením, prodlužuje životnost a bezporuchový chod.

Výkon

Námi navrhované řešení umožňuje denní výkon od 8t vyrobených pelet při jednosměnném provozu na lince CON-PELET® 1000 COMPACT až po 48t při třísměnném provozu a využití varianty CON-PELET® TWIN.

Energie

Celkový elektrický příkon linky 196 kW

Celkové rozměry

Plošný půdorysný rozměr linky včetně třídící sekce:

 • Šířka x délka 12 x 27 m

Doporučené rozměry haly:

 • Šířka x délka 15 x 60 m (prostor pro linku a operativní skladování suroviny i hotových výrobků)
 • výška obvodového pláště 5 m, výška štítu v hřebeni 7 m

Doporučená podlaha

 • beton tl. min 50 cm, maximální nerovnost 1 cm/1 m

Složení linky

 • Vstupní dopravník, řetězový dopravník se zásobníkem – 1800x6000x500 mm
 • Vibrační třídič o výkonu 8–12 m3/hod
 • Šnekový výstupní dopravník
 • Vstupní násypka
 • Dávkovací dopravník do drtiče
 • Drtič
 • Ventilátor vzduchové dopravy
 • Filtrace prachu
 • Mezizásobník – silo
 • Dávkovací dopravník do lisu 2 ks
 • Lis 500 2 ks
 • Odsavač par a prachu 2 ks
 • Čisticí vibrační dopravník 500 2 ks
 • Chladicí dopravník 500 2ks
 • Držák na big bag 2 ks
 • Rozvaděč elektroinstalace
 • Ovládací pult
 • Potrubí a kabeláž
 • Rozvaděč elektroinstalace míchárny
 • Skříň rozvaděče
 • Násypka s šnekovým dopravníkem o objemu 2 m3
 • Teplovzdušný kotel 600 kW
 • Buben sušárny s přepážkami a suvnými lopatkami
 • Výsypka se šnekovými dopravníky
 • Odlučovač pevných částic
 • Balení pelet je řešeno individuálně dle požadavků zákazníka
 • Balení do big bagů – základní nejjednodušší řešení
 • Balení do PE pytlů o požadované hmotnosti (5 – 15 kg)

Dochází zde k hrubému třídění, které zajistí odstranění velkých kusů dřeva a případných nežádoucích příměsí a nečistot. Třídění je prováděno pomocí výměnného síta s volitelnou velikostí oka, obvykle 15-30 mm. Sítem propadne jen materiál vhodný ke zpracování. Zbytek „nečistot“ zůstává na páse. Vytřízený materiál se dávkuje pomocí automatické regulace do vstupního zásobníku bubnové sušičky pomocí šnekového dopravníku.Kapacita třídiče (zásobníku) je koncipována na 1,7 tuny materiálu s přírodní vlhkostí (cca 8-12 m3), což odpovídá spotřebě suroviny na 1 hodinu provozu linky.

Příslušenství k sušičce se skládá z dávkovacího dopravníku a násypky. Dávkovací dopravník zajišťuje dopravu materiálu z násypky do sušícího bubnu. V násypce se shromažďuje vytříděný materiál až do objemu 0,5m3.

Celkový posun materiálu a horkých spalin je v cyklonu při procesu sušení zajištěn ventilátorem. Hlavní cyklon je svařen z ocelového plechu a je v horní části válcovitého tvaru. Ve spodní části přechází do tvaru komolého kužele. Kuželová část je zakončena přírubou pro turniket. Turniket je tvořen litinovou skříní a rotorem opatřeným lopatkami. Výhodou našeho řešení je, že zde může materiál proudit buď do zásobníku, nebo lze využít variantu odkloněného šnekového dopravníku a skladovat usušenou surovinu na místě, kde se drží provozní zásoba (náhradní kontejner nebo volná plocha). Materiál lze sušit do zásoby plánovaně, ale i v případě, že dojde k zastavení linky za sušárnou, aby se zamezilo ekonomicky neefektivnímu vypínání sušárny, popř. aby jela naprázdno.

Obsahuje veškeré elektrovybavení celé linky – jističe, hlavní vypínače, atd.. Ovládací panel linky, který není na obrázku zobrazen, se usadí dle místa obsluhy a dispozic prostoru.

Z drtiče putuje materiál pneudopravou přes další filtr do zásobníku. Pod zásobníkem je umístěn homogenizátor, který je vybaven zařízením pro zkrápění, aby bylo možné regulovat optimální vlhkost suroviny před lisováním. Z homogenizátoru vedou vynášecí šneky, které dávkují optimálně zpracovanou surovinu do peletovacích lisů.

Je navržen na různou intenzitu chlazení. Plnění do big bagů vyžaduje menší úroveň zchlazení, než přímé plnění do pytlů. Z hlediska spotřeby energie je efektivnější plnění do BB a následně pytlování až po vychladnutí.

K lince se dá připojit jak integrovaná, tak i samostatně fungující pytlovačka, kde se pelety plní do pytlů 10-25 kg dle potřeby z BB. V tomto případě je výhodou, že pytlovačka nemusí být součástí areálu linky na pelety a pytlování pelet lze přemístit na jiný úsek výroby, dle potřeby.

Součástí bubnové sušičky je i teplovzdušný kotel s hořákem 600 kW, pomocí kterého je zajištěna dostatečná teplota sušení dle nastavení požadované výstupní vlhkosti. Pro efektivní provoz je vhodné kotel zapnout (rozehřát) cca 1 hodinu před prvním sušením.

Součástí bubnové sušičky je i teplovzdušný kotel s hořákem 600 kW. Hmota určená k sušení je usměrňována a odsávána ventilátorem společně se spalinami do vnitřního pláště bubnu. Na konci tohoto pláště se proud spalin a částečně usušená hmota obrací prostorem mezi středním a vnitřním pláštěm bubnu, znovu se obrací a po projití mezi středním pláštěm a vnějším pláštěm je usušená hmota včetně spalin odsávána potrubím do cyklonu. Při tomto procesu se buben otáčí kolem své osy, takže hmota určená k sušení je prostřednictvím lopatek a dále vlivem proudění horkých spalin stále načechrávána a postupuje sušícím bubnem.

Slouží na mezizásobu vysušené suroviny a materiál je z něj přesunut do drtiče. V případě odstávky třídící sekce, nebo sušičky lze materiál dávkovat z usušené rezervy radlicí přímo do zásobníku.

Zajišťuje konstantní granulometrii suroviny. Jedná se o kladivový drtič, který díky regulovatelné hrubosti drcení sjednotí vstupní frakci před homogenizací a lisováním na požadovanou velikost. Zajišťuje konstantní granulometrii.

Zpracovává suroviny bez chemických přísad. Jedná se o konečný výstup z peletovací linky. Lis se skládá z vyměnitelné matrice a lisovacích elementů. Výhodou dvou peletovacích lisů je jak případné postupné pořízení, tak i možnost zachování provozu alespoň jednoho paletovacího lisu při plánované odstávce. Další výhodou double paletovacího lisu je možnost kombinace – 1 lis pelety a 1 lis brikety. U lisu na brikety je jiný způsob balení!

Plnění do big bagů má řadu výhod. Linka automaticky „hází“ pelety do BB a není zapotřebí lidská obsluha, jak je tomu u pytlovačky. Pouze 1x za dvě hodiny odvézt plný BB a nasadit prázdný. Při efektivním využití lidských zdrojů se jedná o účinný nástroj, díky kterému lze dostatečně využít kapacitu výrobního času u obsluhy linky na pelety.

Kontakt na CONTECHIN GROUP

Nechte si nezávazně zpracovat cenovou kalkulaci realizace pro danou technologii.

CONTECHIN GROUP s.r.o.

Sídlo: Úzká 162, 790 81 Česká Ves
IČ: 25286846 DIČ: CZ25286846