Spotřeba energie na celém světě stoupá a současně klesají zásoby neobnovitelných zdrojů energie jako je uhlí, ropa a zemní plyn, jejichž spalováním vzniká navíc zátěž životního prostředí země. Proto se zvyšuje význam obnovitelných zdrojů energie ve kterých biomasa představuje velmi důležitou část pro výrobu tepla, plynu, elektřiny i paliv a je využitelná v podstatě beze zbytku.

BPS DLE VSTUPNÍCH SUROVIN

ZEMĚDĚLSKÉ

jako vstupy využívají materiály ze zemědělské prvovýroby

ODPADOVÉ

slouží ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Patří sem např. biologicky rozložitelný komunální odpad, odpady z potravinářského průmyslu, kaly z ČOV, odpady z obchodů a další

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI NAŠICH DĚTÍ

BPS jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v ČR i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím anaerobní digesce (proces probíhající v reaktorech bez přístupu vzduchu). Výsledkem procesu je BIOPLYN, který je zatím nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

Kotle na biomasu mohou být v provedení teplovodním, horkovodním, parním nebo teplovzdušném a lze je využít jak pro výrobu tepla, tak i pro výrobu elektrické energie.

KOTLE NA BALÍKOVOU SLÁMU

 • sláma řepkových obilnin, energetická sláma, konopí, šťovík energetický, atd.
 • 100-1000 kW
 • 600-5000 kW

KOTLE NA DŘEVNÍ ŠTĚPKU

 • směs pilin, odřezků, kůry, hoblin, lesní a průmyslové štěpky
 • 600-5000 kW

KOTLE S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM

 • na malé balíky biomasy (slámy, sena, konopí, energetických rostlin), pouze v teplovodním provedení
 • 50-190 kW

Projektovou dokumentaci, s umístěním technologie, připravíme do půdorysné situace dle Vámi dodaných podkladů

SESTAVA ELEKTRÁRNY

 • parní kotel na biomasu
 • technologie na výrobu el. energie (parní turbína, parní motor)
 • blok pro přeměnu zbytkové energie páry na elektrickou energii
 • systém řízení a elektro pro technologii výroby el. energie

VÝKONY ELEKTRÁREN

 • 500 kW el.
 • 1000 kW el.
 • 1500 kW el.

KOMBINOVANÁ VÝROBA

 • elektrická energie + pára pro vlastní využití

 

Kontakt na CONTECHIN GROUP

Nechte si nezávazně zpracovat cenovou kalkulaci realizace pro danou technologii.

CONTECHIN GROUP s.r.o.

Sídlo: Úzká 162, 790 81 Česká Ves
IČ: 25286846 DIČ: CZ25286846