Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 

Linky na výrobu pelet - technické údaje linky

Kapacita

Zpracování cca do 1700 kg/hod pilin o absolutní vlhkosti 40%
Objemová hmotnost pilin smrku o vlhkosti 40 % cca 200 kg/m3, tomu odpovídá výkon 8,5 m3 vstupní suroviny/hod
Optimální vstupní surovinou pro výrobu kvalitní dřevěné pelety jsou čisté piliny, hobliny a štěpka bez kůry do velikosti 20 mm.
Výkon na výstupu je cca 1000 kg suchých pelet/hod při spotřebě el. energie cca 100 kWh/1000 kg pelet.

 

Celkové rozměry 

Plošný půdorysný rozměr linky včetně třídící sekce:

 • Šířka x délka 12 x 27 m

Doporučené rozměry haly:

 • Šířka x délka 15 x 60 m (prostor pro linku a operativní skladování suroviny i hotových výrobků)

 • Min. výška obvodového pláště 5 m, výška štítu v hřebeni 7m

Doporučená podlaha

 • beton tl. min 50 cm, maximální nerovnost 1cm/1m

Energie

Celkový elektrický příkon linky 196 kW

 

Složení linky

Třídění pilin

 • Vstupní dopravník , řetězový dopravník se zásobníkem - 1800x6000x500 mm

 • Vibrační třídič o výkonu 8 – 12 m3/hod

 • Šnekový výstupní dopravník

 Sušení pilin

 • Násypka s šnekovým dopravníkem o objemu 2 m3

 • Teplovzdušný kotel 600 kW

 • Buben sušárny s přepážkami a suvnými lopatkami

 • Výsypka se šnekovými dopravníky

 • Odlučovač pevných částic

 Peletizace pilin

 • Vstupní násypka

 • Dávkovací dopravník do drtiče

 • Drtič

 • Ventilátor vzduchové dopravy

 • Filtrace prachu

 • Mezizásobník – silo

 • Dávkovací dopravník do lisu 2 ks

 • Lis 500 2 ks

 • Odsavač par a prachu 2 ks

 • Čisticí vibrační dopravník 500 2 ks

 • Chladicí dopravník 500 2ks

 • Držák na big bag 2 ks

 • Rozvaděč elektroinstalace

 • Ovládací pult

 • Potrubí a kabeláž

 • Rozvaděč elektroinstalace míchárny

 • Skříň rozvaděče

Balení pelet

 • Balení pelet je řešeno individuálně dle požadavků zákazníka

 • Balení do big bagů – základní nejjednodušší řešení

 • Balení do PE pytlů o požadované hmotnosti (5 – 15 kg)


 

 

Aktuality
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies