Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 
CONTECHIN s.r.o. -> NAŠE PRODUKTY -> ENERGIE -> Linky na výrobu pelet / briket

LINKY NA VÝROBU PELET / BRIKET

 

LINKY NA VÝROBU PELET

Pelety jsou moderním ekologickým palivem pro jehož výrobu využíváme obnovitelnou biomasu. Výhodou pelet je vysoká výhřevnost a možnost použití v automatických kotlích. Pelety umožňují snadnou manipulaci, dopravu a skladování. Komfort topení se blíží komfortu topení plynem.

  • DŘEVĚNÉ PELETY

Pro jejich výrobu využíváme odpady z dřevovýroby - piliny, hobliny a štěpku bez kůry

  • AGROPELETY

Výchozí surovinou je ve většině případů sláma, která by jinak nenašla smysluplné uplatnění. Agropelety lze využít nejen na topení, ale současně mohou být použity například i pro hygienickou podestýlku a následně mohou být využity v bioplynové stanici.

Technické údaje produktů

 

LINKY NA VÝROBU BRIKET

Brikety nahrazují topení kusovým dřevem a uhlím. Pro jejich výrobu lze využít i dřevní odpad s kůrou. Výhodou může být například použití nočních briket s delší dobou hořenÍ.

  • BRIKETY

RUF - hranaté, válcové plné, válcové s otvorem, Pini Kay, noční a další

Technické údaje produktů

 

STARTOVNÍ ŘEŠENÍ CON-PELET® COMPACT [prospekt zde]

Technické údaje linky CON-PELET®

Naše společnost se po zkušenostech získaných od našich zákazníků rozhodla věnovat svou pozornost při řešení zpracování odpadové dřevní hmoty a biomasy ze zemědělské výroby linkám na výrobu pelet do max. výkonu dvou tun za hodinu.

Našim cílem je dodat zákazníkovi ekonomicky, technicky i logisticky optimální řešení. Proto jsme navrhli kompaktní linku CON-PELET® 1000 COMPACT s výkonem jedna tuna za hodinu. Při vyšším požadovaném výkonu používáme variantu CON-PELET® TWIN, která výkon zdvojnásobí. Z těchto dvou základních sestav vychází potom individuální řešení podle konkrétních požadavků zákazníka. návrh ovlivňuje zejména druh, velikost a stav vstupní suroviny a požadavky na hotový výrobek.

Při návrhu linky byl největší důraz kladen na výrobní ekonomiku. Linka je jednoduchá, spolehlivá a pro její provozování je potřeba obsluha dvou až tří lidí v závislosti na způsobu balení pelet. Na tunu vyrobených pelet spotřebuje linka CON-PELET® 1000 COMPACT méně než 100 kWh elektrické energie, což je zásadní parametr pro ekonomičnost provozování této linky a její rentabilitu. Se vzrůstající oblibou a spotřebou pelet stoupá současně i počet výrobců a konkurence na trhu stlačuje ceny směrem k výrobním nákladům a proto je pro návratnost investice důležitá co nejnižší hladina těchto výrobních nákladů.

Velká pozornost byla věnována také spolehlivosti této linky. Přestože linka pracuje v plně automatickém provozu, je sestavena modulárně, což dovoluje mimo jiné optimalizovat její výkon podle stávajícího odbytu a prodeje pelet. Linka je sestavena ze samostatných sekcí a to umožňuje její provoz i při nutné údržbě a výměně opotřebených dílů v některé ze sekcí. Pro takovéto případy si můžeme například vytřídit a nasušit materiál pro dobu nutné odstávky těchto sekcí. Hlavní sekcí je peletizační část, kterou tvoří dva samostatné lisy o výkonu 500 kg/h s matricemi s prodlouženou životností. Při údržbě a výměně matric se tak nemusí linka zastavovat a může dále pracovat se sníženým výkonem.

 

Výkon linek na pelety CON-PELET® 1000 COMPACT

Námi navrhované řešení umožňuje denní výkon od 8t vyrobených pelet při jednosměnném provozu na lince CON-PELET® 1000 COMPACTpo 48t při třísměnném provozu a využití varianty CON-PELET® TWIN.
Příklad
Pro příklad: na výrobu kvalitních dřevěných pelet je třeba dobré vstupní suroviny (piliny, nebo hobliny) bez kůry. Pro výrobu 48 tun pelet ve třísměnném provozu je třeba přibližně 80 tun surových pilin, což je asi 240 m3. Zajištění takového množství vstupní suroviny úzce souvisí s ekonomikou projektů – dovozové vzdálenosti, skladování.

 

Výhody naší technologie CON-PELET®
  • Linky jsou koncipovány modulově a při případné poruše nebo odstávce v některém modulu mohou ostatní části linky pracovat

  • Nízká energetická náročnost (pod 100 kWh/t pelet)

  • Nízké personální náklady 2-3 pracovníci v závislosti na balení

  • 2 paralelní lisovací jednotky s matricemi s prodlouženou životností

  • Předřazená sekce hrubého třídění materiálu, která eliminuje možnost přístupu nežádoucích a abrazivních materiálů (kamínky, písek, kov). To chrání zbývající část linky před poškozením, prodlužuje životnost a bezporuchový chod.

1. Třídící sekce, zásobník 5. Filtr (cyklon)              9. Homogenizátor
2. Zdroj tepla pro sušičku 6. Zásobník 10. Peletovací lis
3. Zásobník k sušičce 7. Rozvaděč 11. Chladící dopravník
4. Bubnová sušička 8. Drtič 12. Plnění Big Bagů

 

 

LINKA COMBI PELETA / BRIKETA

Díky modulárnímu řešení lze s linkou CON-PELET současně vyrábět pelety i brikety na jedné jediné lince.

 

 

Aktuality

 

 

NAPSAT ZPRÁVU

 

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies