Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 

Pivovary, minipivovary - české pivo - praktická doporučení

Praktická doporučení pro rozhodování při investici do minipivovaru

Velikost varny
Klíčovým rozhodnutím pro volbu minipivovaru je určení správné velikosti varny. Z velikosti varny vychází následně velikost kvasných a zracích (ležáckých tanků). V případě moderních minipivovarů jsou to CK tanky, ve kterých může probíhat celý proces včetně stáčení piva.

Velikost CK tanků
Obvyklou velikostí CK tanků je dvojnásobek velikosti varny. Pouze pro výrobu speciálů, které chceme vyrábět příležitostně v menším množství se volí velikost tanku stejná jako je velikost varny.

Jak určit správnou velikost varny a CK tanků
Pro správnou velikost varny i počáteční počet a velikost tanků je rozhodující plánovaný měsíční prodej piva. Protože výroba piva plzeňského typu trvá přibližně 4 týdny, je měsíční prodej shodný s měsíční výrobou. Počet měsíčních várek tak vychází z měsíční výroby.

Plánování do budoucna
Ve svých úvahách musíme kalkulovat se startovacím měsíčním prodejem, současně ale navržený minipivovar musí umožňovat v budoucnu třeba i dvojnásobný výstav, kterého lze dosáhnout pouze navýšením počtu tanků a tedy i počtu várek v měsíci. Proto je vhodné, aby počáteční měsíční produkci bylo možné naplnit při vaření piva například 2x týdně. Při tomto postupu víme, že v budoucnu při plném využití pracovních dní můžeme navýšit produkci o 150%.

Cílová skupina zákazníků
Při úvaze o měsíčním prodeji musíme vycházet z plánované cílové skupiny zákazníků, pro které chceme vařit pivo. Ideální je instalování minipivovaru v restauraci, kde je známá průměrná spotřeba piva. Pro zvýšení rentability je výhodné dohodnout se i s dalšími restauracemi, kterým je možné nabídnout Vaší výrobní kapacitu a vařit pro ně pivo pod jejich značkou.

Porovnání nabídek
Při výběru minipivovaru a jeho dodavatele se před podpisem smlouvy především důkladně seznamte s tím, co je obsahem dodávky minipivovaru a jaké služby nabídka obsahuje při koupi, rozjezdu a následném servisu při provozu. Někdy, ve snaze zaujmout nižší cenou, může být nabídka v tzv. minimalistické verzi, což může mít za následek:
- Dodatečné investice
- Nekomfortní provoz
- Zhoršení kvality piva
- zkrácení životnosti
- omezení bezproblémového dlouhodobého chodu minipivovaru
Nejhorší scénář představuje zjištění, že po roce či dvou provozu a používání sanitačních roztoků kyseliny a louhu zjistíte nejprve ve svarech, že nerezový materiál není tak stoprocentně nerezový jak by měl být. Stává se to u výrazně levných dovozů. I zde pak platí obecné rčení, že některé levné věci jsou příliš drahé. U dlouhodobé investice to platí dvojnásobně. Tomuto lze předejít například tím, že tlakové nerezové nádoby mají certifikát o původu materiálu.

 

  

Aktuality

 

 

NAPSAT ZPRÁVU

 

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies