Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 

Terminologie

Kvašení spodní Kvašení probíhá při teplotě cca 10 °C a nádoba se nechává otevřená, aby se mohla sbírat pěna, která by jinak propadala do piva. Díky spodnímu kvašení lze získat chuť podobající se našemu českému pivu plzeňského typu.
 
Kvašení svrchní
 
Kvašení probíhá při teplotě cca 20 °C. Víko kvasné nádoby je pevně uzavřené a uvolňující CO2 uniká přes kvasnou zátku (hradící aparaturu). Jedná se o původní přirozeně se vyskytující formu kvasnic využívanou pro výrobu piva. Vzhledem k vyšší teplotě kvašení nebývalo zapotřebí řešit chlazení.
 
CKT
 
Cylindrokónické tanky se využívají v procesu výroby piva a nahrazují díky svému unikátnímu tvaru a vlastnostem kvasné kádě a ležácké tanky. Výhodou těchto CK tanků je velmi dobře řízený proces kvašení a regulace teploty. Menší riziko kontaminace piva cizí mikroflórou, která do otevřené spilky může snáze vniknout a nepříznivě ovlivnit výsledné vlastnosti piva. CK tanky zároveň nabízí snadnější údržbu v podobě číštění a sanitace.
 
Spilka
 
Prostor, ve kterém probíhá kvašení piva. V této místnosti jsou umístěny otevřené kvasné kádě, ze kterých se na hladině sbírá pěna kvasícího piva - tzv. deka.
 
Sladina
 
Vzniká při výrobě piva. Vstupní surovinou je slad (nejčastěji ječný nebo pšeničný). Zpracováním se z něj stává sladký neochmelený roztok obsahující především cukerné a bílkovinové látky. Postupným procesem při vaření piva (díla) vznikne ze sladiny maldina.
 
Mladina
 
Vzniká postoupnou úpravou sladiny při procesu vaření piva. Po vystírání, rmutování, scezování a chmelovaru sladiny vzniká mladina, která se následně ještě zpracovává dalším technologickým postupem.
 
Mláto
 
Při zahájení scezování se mláto (v podstatě vyluhované zbytky sladu - kal) zhruba po 30ti minutách usadí rovnoměrně po dně v tloušťce 30 - 40 cm. Má příznivou pórovitost a následně působí jako přirozený filtr. Pivovarské mláto je hodnotné krmivo, v čersvém i sušeném stavu, pro domácí hospodářská zvířata - skot, vepři.
 
Rmutování
 
Proces, při kterém se sladový škrob přeměňuje na cukry (sacharidy). Sladový výluh se tím připraví pro činnost kvasinek.
 
Vyčiření
 
Vyčistění od rozpuštěných usazenin a nežádoucích látek obsažených v pivu při dokvašování.
 
Filtrace
 
Cílem filtrace je oddělit a následně zadržet na filtrační přepážce zákalotvorné částice a zbylé kvasničné buňky. Nejčastěji používané filtry: deskový, svíčkový, sítový vodorovnými síty
 
HGB
 
High Gravity Brewing je technologie pomocí které se "ředí" pivo. Díky tomuto procesu dochází ke zvýšení celkového množství piva a zároveň ke snížení jeho stupňovitosti. U naředěného piva, které se dosytilo pak může vzniknout efekt "bublinek v nosu" a rychle padající pěny.
 
Mladina vyrážená
 
Takto je označována mladina, která vznikne při chmelovaru (vaření sladiny s chmelem). Při jejím vypouštění na chlazení, nejčastěji na deskový chladič, bývá označována jako vyrážená mladina
 
Dekokční vaření piva
 
Jedná se o oddělení části rmutu a jeho další zpracování varem. Sladina se rozdělí na dva díly. Z toho se jeden ponechá při konstantní teplotě a druhy se uvede do varu. Po určité době varu se opět smíchají obě části, tzn. celková teplota díla stoupne. Dle potřeby se následně pokračuje dalším rmutováním na jeden, dva rmuty.
 
Spílání mladiny
 
Jedná se o součást výrobního procesu vaření piva. Vyrobená mladina se pomocí přečerpání zchladí, provzdušní, zakvasí pivovarskými kvasnicemi a na spilce uístí do otevřených kvasných kádí (CK tanků).
 
Infuzní vaření piva
 
Na rozdíl od dekokčního způsobu, sladina zůstává po celý proces v jedné nádobě a postupným ohřevem dle technologického postupu se přivede až na scezovací teplotu cca 78 °C.
 
Slad
 
Má významný vliv na finální chuť a vzhled piva. Dle požadovaného typu piva se volí vhodný slad: světlý, barvicí, karamelový, bavorský, aj.
 

 

 

Aktuality

 

 

NAPSAT ZPRÁVU

 

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies