Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 

Pivovary - minipivovary - sestava minipivovaru 

Minipivovar


je navržen plně v souladu s nejnovějšími moderními potřebami a požadavky. Profesionální řešení, tanky s certifikátem TÜV a prodlouženou životností. Garantované provedení z vysoce legovaných nerezových ocelí odolných sanitačním roztokům i agresivnímu prostředí sklepů.
Úsporná koncepce pro ekonomičtější výrobu piva.
Minipivovar umožňuje výrobu nejzdravějšího živého nefiltrovaného piva nejen z českého chmele a sladu za použití české receptury a zaučení českým sládkem.
Návrh Vašeho minipivovaru vytvoříme společně s Vámi, aby odpovídal Vašim potřebám a zároveň splňoval všechny technické požadavky na kvalitu a spolehlivost. V případě, že se rozhodnete mít minipivovar jako součást Vašeho provozního zařízení, zapracujeme jej do interiéru jako jeho harmonickou součást. Podpoříme Váš záměr, aby si zákazníci mohli vychutnat živé pivo s nezaměnitelnou chutí a současně si užít příjemné atmosféry a v atraktivním prostředí sledovat třeba proces výroby piva.


Schéma MP

Schéma    
1. Šrotovník (drtič sladu) 5. Deskový chladič mladiny 9. Chladící jednotka
2. Dvounádobová varna 6. Cylindrokonické tanky (CKT) 10. Deskový chladič ledové vody
3. Vířivá káď 7. Myčka + plnění KEG sudů 11. Nádrž ledové vody
4. Kompresor s filtrem 8. Provzdušňovací svíčka 12. Nádrž horké vody
  13. Centrální mytí-CIP stanice 14. Vyvíječ páry


 

 

 

schéma minipivovar

Zařízení minipivovaru

1. Šrotovník (drtič sladu)
Šrotovník slouží na drcení sladu. Šrotování sladu je mechanický proces, jehož úkolem je rozdrtit sladová zrna a zpřístupnit potřebné složky pro štěpné děje ve varně. Pro dosažení optimálního nastavení šrotovníku je třeba vycházet z rozboru sladu, přihlížet k mechanickému složení šrotu, varnímu výtěžku a rozboru mláta. U šrotu se posuzuje jeho celkový objem, objemová hmotnost a třídění.
Drtič sladu je dvouválcové zařízení, které má seřiditelnou mezeru mezi válci v rozpětí 0,3-1 mm. Slad se do násypky sype manuálně z 50 kg pytlů. Pro nadrcený slad lze opětovně využít pytle od sladu. Za hodinu lze nadrtit cca 100 kg sladu, tzn., že za dvě hodiny máte nadrceno na jednu 1000 l várku.

2. Dvounádobová varna
Jedná se o scezovací káď a mladinovou pánev s ruční obsluhou v celonerezovém provedení s válcovým pláštěm a párníky. Odtah par lze řešit vodním kondenzátorem, anebo do volného prostoru. Objem vyrážené mladiny je 5,5 hl. Využívá se parní ohřev, možnost i dekokčního varního způsobu (dva až tři rmuty). Naše varna umožňuje i vystírání sladové tluče a automatický výhoz mláta s ručním dočištěním.

3. Vířivá káď
Jak sám název napovídá, vířivá káď slouží ke zvíření horké mladiny. Během tohoto procesu se kaly drží ve středu kádě a odvádí. Ihned po jejich usazení se ještě stále horká mladina zchladí za pomoci deskového chladiče mladiny.

4. Kompresor s filtrem
Vzduchový kompresor bezmazný, slouží k provzdušnění mladiny, natlakování tanků a přepouštění piva.

5. Deskový chladič mladiny
Deskový chladič mladiny je výměník tepla, ve kterém je teplá mladina chlazena ledovou vodou vyrobenou pomocí glykolové chladící jednotky. Na tomto principu se mladina zchladí až na +6 °C, což je požadovaná zákvasná teplota. Před zakvašením se mladina ještě sytí za sterilních podmínek kyslíkem, který je nezbytný pro činnost kvasinek. Pro odloučení kalů a zároveň provzdušnění, lze použít i flotaci mladiny vzduchem. Vyrobená mladina musí svou koncentrací extraktových látek odpovídat vyráběnému pivu.

6. Cylindrokónické tanky (CKT)
V současné době se používají v moderně vybavených pivovarech. Oproti klasickému kvašení v otevřených kádích, má výroba piva v CKT hned několik výhod:
- Prvotřídní automatická sanitace
- Varianta automatického procesu kvašení (snížení personálních nákladů)
- Menší požadavek na plochu
- Mírný přetlak při kvašení urychluje kvasný proces
- Uzavřený CKT brání kontaminaci obsahu cizími organismy a nevyžaduje zvýšené nároky na sterilitu, jako je tomu v případě otevřených kvasných kádí
- CKT slouží jako kvasné kádě i ležácké a přetlačné tanky
- V cylindrokónickém tanku lze provádět několik po sobě jdoucích operací. Využitím CKT dochází k úsporám při požadavku na prostor. CKT. Jejich plášť je opatřen tzv. chladícími zónami, pomocí kterých se odvádí teplo během kvašení při ochlazování a po dobu ležení.

Základní vybavení ležákých tanků:
• průlez
• výpust
• teploměr
• sanitační hlavice
• pojistný ventil
• armatury pro přívod a odvod chladící vody
• odvzdušnění
• odkalení
• vzorkovací ventil
• vzdušní armatura
• chladící kanály nebo chladící zóny
• izolace
• nerezový krycí plášť svařovaný

7. Myčka + plnění KEG sudů
Myčka KEG sudů je poloautomatická. Celý proces je na obsluhu velmi jednoduchý. Obsluha myčky sudy pouze nasadí a sundá. Zbytek mycího procesu, který je automatický, obsahuje: vypuštění a odtlakování, první vypláchnutí, vymytí mycím roztokem, druhé vypláchnutí a vysušení. V případě potřeby lze sudy i propařit a natlakovat CO2. Proces mytí lze přizpůsobit požadavkům a změnit nastavení před začátkem mytí.
Plnění se provádí pomocí plnícího ventilu do přednatlakovaných sudů.

8. Provzdušňovací svíčka
Pomocí stlačeného sterilizovaného vzduchu provzdušní mladinu před hlavním kvašením. V našem minipivovaru CON-BEER je namontována do potrubí mladinové cesty a vzduchová tryska je připojená na rozvod tlakového sterilního vzduchu.

9. Chladící jednotka
Výrobník ledové vody je hranatá dvouplášťová izolovaná nádoba z nerezavějící oceli. Uvnitř je umístěn trubkový měděný výparník s rozvodem pneumatického míchání, který je při provozu zaplaven vodou. Nádoba je shora vybavena odnímatelným víkem z nerezavějící oceli. Zařízení je opatřeno přepadem, hrdly pro vstup a výstup ledové vody a plovákovým ventilem pro automatické doplňování vody do skříně výrobníku. Nádoba je umístěna na stavitelných nohách.
Pomocí této jednotky se vyrobí v nádrži ledová voda, která se využívá při zchlazení mladiny na zákvasnou teplotu a následně po vykvašení na zchlazení na teplotu zrání. Touto ledovou vodou je také udržována potřebná teplota v CK tancích. Naše chladící jednotka využívá k ochlazení glykol. Celý proces chlazení se tím zrychlí, zjednoduší a zefektivní. Čím rychleji se vařící mladina po chmelovaru ochladí na zákvasnou teplotu, tím lépe se zachovají vlastnosti důležité pro dobrou chuť piva a jeho delší trvanlivost.


10. Deskový chladič ledové vody
U deskového chladiče doporučujeme důkladnou sanitaci před každým použitím, aby se zabránilo zbytečnému zaklínění zbytků chmelového mláta nebo jiných přísad.

11. Nádrž ledové vody
Izolovaná vertikální netlaková nerezová nádoba s indikací teploty. Objem zásobníku se odvíjí od velikosti pivovaru.

12. Nádrž horké vody
Izolovaná vertikální netlaková nerezová nádoba s indikací teploty. Objem zásobníku se odvíjí od velikosti pivovaru.

13. Centrální mytí – CIP stanice
CIP stanice je určena k sanitaci CK tanků, potrubí a hadic. Zároveň zajišťuje přípravu a skladování (uchování) roztoků pro sanitaci. U této stanice lze volit mezi manuální nebo automatickou variantou. Součástí sanitační stanice CIP jsou také nádrže sanitace, které slouží jako zásobní nádrže pro sanitační roztoky (kyseliny a louh) a teplou oplachovou vodu. Na základě požadavků zákazníka jsou vyráběny nádrže různých velikostí a sestav.
Nádrže jsou stojaté nerezové válcové nádoby opatřené průlezem a technologickými hrdly, uložené na nohách se stavitelnými šrouby. Pro rozmíchání sanitačního roztoku jsou opatřeny vrtulovým míchadlem.
Zvláštní vybavení:
• Hrdla pro měřící a regulační techniku
• Topné hady
• Míchadla
• Izolační plášť

14. Vyvíječ páry
Pro vytvoření páry lze využít plynový nebo elektrický vyvíječ páry. Záleží především na možnostech přípojky v prostorách určených pro minipivovar. Opět se jedná o zařízení s velmi jednoduchou obsluhou.

Nádoby na kvasnice
Jedná se o stojatou válcovou nádobu s kuželovým dnem a odsuvným víkem, uloženou na nohou se stavitelnými šrouby.
Tank slouží ke skladování kvasnic v minipivovarech. Chlazení vnitřního prostoru je realizováno pomocí duplikátního pláště s ledovou vodou.
Tanky jsou vybaveny odsuvným plnícím víkem s odklopnými šrouby na závěsu, duplikátním pláštěm, pojistnou armaturou na přívod tlakového sterilního vzduchu, teploměrem a potřebnými technologickými hrdly.

 


 

 


 

 

Aktuality

 

 

NAPSAT ZPRÁVU

 

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies