Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 
CONTECHIN s.r.o. -> NAŠE PRODUKTY -> PORADENSTVÍ -> SYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ

SYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ 

E x p o r t n í p o r a d e n s t v í 

 • Exportní poradenství
 • Konzultace
 • Marketingové studie interní
 • Marketingové studie externí
 • Příprava pro export
 • Vyhledávání partnerů v cizině
 • Přímý export českého zboží
 • Obchodní jednání s cizinci
 • Zajišťování výstav v cizině
 • Návrhy reklamních materiálů
 • Certifikace zboží v zahraničí

Cílem služeb k rozvoji exportních schopností je napomoci rozvoji společností a podpořit jejich orientaci na kredibilní trhy mimo EU, ale i v jejím rámci. Zahrnují analýzu vývozního potenciálu společnosti, stanovení cenových, technických a užitných parametrů výrobku, aby byl v zamýšleném teritoriu prodejný, popis cílových schopností podniku zajišťujících jeho konkurenceschopnost v zahraničí a zajištění finančních zdrojů pro dosažení takovýchto schopností. Jejich důležitou součástí je marketing a zprostředkování exportních zakázek, zařazení společnosti do dodavatelského konsorcia a zajištění exportního financování a pojištění.

E x p o r t n í s t r a t e g i e

 • Produkt portfolio - výběr produktů k exportu
 • Cílové trhy
 • Definice cílových skupin, segmentace trhu
 • Odhady poptávky na základě analýzy primárních (vlastní výzkum, zajištění statistického vyhodnocení primárních dat) a sekundárních dat (zprostředkovaná data)
 • Definice konkurenčního prostředí
 • Tvorba marketingového mixu – benchmarking vytipovaných trhů (makroekonomická kriteria)
 • Analýza konkurence
 • kvalita
 • cena
 • pokrytí
 • způsob prodeje
 • technické parametry
 • kvalita lidí v týmech
 • úroveň trhu
 • požadavky a přání zákazníka
 • konkurenční výhody
 • Analýza makroprostředí (demografické, ekonomické, kulturně-sociální, legislativní, přírodní, technologické prostředí)
 • Rizika trhu-válka, nepokoje, korupce, mafie, náboženství, nacionalismus
 • Nalezení partnera v dané destinaci
 • Partnerská firma
 • Obchodní zástupce
 • Vlastní dceřiná společnost 100%
 • Společný podnik s účastí místní persony
 • Úprava organizační struktury
 • Definice kompetenčního modelu - přiřazení pravomocí a odpovědnosti jednotlivým pozicím v organizační struktuře
 • SWOT analýza
 • Akční plán
 • Termínový plán
 •  Zodpovědné osoby
 •  Finanční náklady předpokládané
 • Zdroje - finance, lidi, informace, kooperace, poradenství
 • Milestone

 

Aktuality

 

 

NAPSAT ZPRÁVU

 

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies