Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 
CONTECHIN s.r.o. -> NAŠE PRODUKTY -> PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ

 CONTECHIN s.r.o. - PORADENSTVÍ KATALOG .pdf

C O N S U L T I N G

Motto :….dosáhnout cíle sám bez podpory je těžké, ne-li nemožné..

Dosavadní praxe, zkušenosti, prožité příběhy i elementární empatie mi dávají odvahu nabídnout využití mých dovedností ve prospěch těch, kteří to potřebují a chtějí. Zkušenosti ze založení, budování a vedení velké mezinárodní společnosti doplněné zkušenostmi s vedením živnosti jsou mnohdy nepřenositelné. Podnikání, zahajované začátkem devadesátých let po revoluci mělo nádech tajemného a nepoznaného. První konfrontace s realitou českého podnikání byly nezapomenutelné. Úspěchy i neúspěchy byly vždy motorem a impulsem ke zlepšování sebe sama. Vlastní chyby jsou většinou nejpoučnější. Přijmout rady od rádců se zpravidla zdráháme, ledaže dojdeme k přesvědčení, že rádce popisuje to, co opravdu prožil. Evropský region je zmítán domnělou krizí. Ve skutečnosti se však jedná o hlubokou krizi morálky, jejíž léčení zabere mnoho času a obětí. Managerské, personální a exportní poradenství doplněné koučováním může prospět především podnikatelům, kteří chtějí přejít od pocitového řízení a vedení lidí do více profesionálního pojetí managementu. Kdo vede a řídí, musí vidět cíl, vysvětlit týmu proč byl cíl vytýčen a bedlivě sledovat, jestli všechny činěné kroky k cíli vedou. Vytýčení cíle, stanovení strategie, motivování, kontrolování a podporování lidí je to nejdůležitější, co se od leadera - managera očekává a žádá. V žádném případě však neplatí, že využívání selského rozumu v podnikání je chybou. Naopak. Stále stojí za to zlepšovat svoji osobnost, být týmovým hráčem, hrát podle pravidel, důvěřovat a důvěru poskytovat.

Bořivoj   M I N Á Ř
 

 

Aktuality

 

 

NAPSAT ZPRÁVU

 

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies