Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 
CONTECHIN s.r.o. -> NAŠE PRODUKTY -> MINERÁLNÍ SUROVINY

TECHNOLOGIE PRO ZPRACOVÁNÍ MINERÁLNÍCH SUROVIN

 

 

ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN - DRCENÍ, TŘÍDĚNÍ [prospekt zde]

Nabízíme konzultace, návrh a dodávku kompletních technologických celků nebo jednotivých zařízení. Hledáme pro Vás vždy nejefektivnější řešení. Navrhujeme dodávky energeticky úsporných zařízení s vyšší produktivitou a bezpečností a s minimálními nároky na obsluhu. Vaši spokojenost zvýšíme i optimalizací a snížením provozních nákladů, které zlepší vaši konkurenceschopnost.

 
  • TECHNOLOGICKÉ LINKY 
    • úplná řešení

  • TECHNOLOGICKÉ UZLY
    • částečné úpravy stávajících jednotek

  • JEDNOTLIVÉ STROJE
    • Drtiče

    • Třídiče

    • Dopravníky

    • Podavače

    • Pračky kameniva

    • Míchačky

    • Balící zařízení

  • MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

 

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA - PŘÍKLAD

1. Podavač                  4. Třídič 7. Třídič       
2. Hrubotřídič 5. Násypka s podavačem 8. Třídič
3. Drtič 6. Drtič nebo mlýn 9. Hotové drtě A, B, C, D

 

 

TECHNOLOGIE PRO VÝROBU SUCHÝCH STAVEBNÍCH HMOT [prospekt zde]

Výroba stavebních hmot nabízí příležitostt k získání vyšší přidané hodnoty vašich surovin, nezávislost na klíčových dodavatelích a zlepšení nejen pozice na trhu, ale i větší konkurenceschopnost. Zároveň lze vytvořit i další produkt - vnější zateplovací systém (ETICS).

  • VLASTNÍ VÝROBA
    • lepidla

    • lepidla na přesné zdění

    • stěrky

    • omítky

    • plněné barvy

    • zateplovací systém

  • SYNERGICKÝ EFEKT
    • dostupnost vlastních surovin, záruka kvality

    • vyšší zisk, minimální nákup

    • zvýšení konkurenceschopnosti, rozšíření portfolia

    • ekologický přístup - snížení emisí na převoz surovin

 

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA - PŘÍKLAD

1. Sila (drtě A, B, C, D) 4. Míchač                     7. Dopravník                
2 Dopravníky 5. Pytlovačka 8. Kompresovna
3. Vážící násypka 6. Big Bag 9. Hotové výrobky

 

 

Aktuality
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies