Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 

Linky na výrobu pelet - technické údaje produktů

Fyzikální vlastnosti pelet*

  Hustota Hmotnost v sypkém stavu Reálná výhřevnost Obsah popele
Dřevěné pelety 1260 kg/m3 725 kg/m3  17 MJ/kg 0,3 %
Agropelety  1200 kg/m3  700 kg/m3  15 MJ/kg  5,0 %

*hodnoty se liší podle použité suroviny

Vlhkost biomasy

Biomasa se od běžně užívaných paliv liší zejména proměnným a často vysokým obsahem vody. Voda v biomase ovlivňuje objemovou hmotnost a především pak spalné teplo, výhřevnost paliva a účinnost spalovacího procesu, resp. spalovacího zařízení. V závislosti na technologii výroby a typu dřevozpracujícího závodu se obsah vody v dřevní hmotě určené pro další zpracování pohybuje v rozmezí 7% u vysušených až po 60 % u syrové biomasy.

Výhřevnost biomasy v závislosti na obsahu vody

Druh  Výhřevnost (MJ/kg) Při vlhkosti (% hm)
Dřevo kusové  15,30  14,40
Dřevo – brikety  17,54 7,42
Dřevo – pelety  17,54  7,42
Dřevo – štěpka  9,84 41,74
Dřevěná kůra, mix  15,92  4,82
Papír, brikety  11,98 4,61
Sláma obilní  15,46  10,00
Sláma řepková  15,90 5,56
Sláma pšeničná  14,58  13,01
Sláma lisovaná, role, kvádry  15,46  10,00
Pelety  15,46 10,00
Sláma řepková, brikety  15,42 11,16
Řepkové šroty granulované 16,70  9,21
Slunečnicové slupky  24,05 5,22
Městské odpadky  8,14 33,00

Obsah popela

Obsah popela v biomase je oproti ostatním druhům paliv velmi nízký. U čistého dřeva je jen 0,5 až 1 %, u kůry 2 až 5 i více % (podle množství anorganického znečištění), u stébelnin s ohledem na vyšší vyztužující obsah křemíkových vláken 5 až 6 % (Amaranthus obsahuje až 12 % popela).
Nižší obsah popela znamená nižší emise pevných částic popílku. Popel může způsobovat problémy i na roštech, které nejsou chráněny proti teplu z hoření a mohou se poškodit.

Objemová měrná hmotnost

Objemová hmotnost je rozhodujícím faktorem určujícím kapacity dopravních prostředků, skladů či prostorů topenišť.

Hmotnost biomasy se většinou udává na přesně definovanou objemovou jednotku:

  • Pevný krychlový metr (plm – plnometr) charakterizuje skutečnou objemovou hmotnost paliva bez vzduchových mezer
  • Rovnaný krychlový metr (rm – prostorový metr) charakterizuje paliva z dřevních polen a polínek a briket (zejména válcových) v měřitelných figurách
  • Sypaný krychlový metr (sm) charakterizuje zejména dřevní štěpku, piliny, kůru, peletky a stébelniny ve formě řezanky

Vzájemný přepočet objemových jednotek biomasy:

Plné dřevo    Polena    Štěpka
1 plm    =  1,43 rm  =  2,43 sm
0,7 plm  1 rm  = 1,7 sm
 
0,41 plm   = 0,59 rm   = 1 sm

Potřebné skladovací prostory pro výrobce a uživatele pelet

Lesní biomasa v čerstvém stavu obsahuje až 60 % vlhkosti. Všeobecně se doporučuje snížit vlhkost biomasy před spalováním pod 30 %, za optimální se považuje vlhkost do 20 %.
Vhodné skladování může zabránit infikaci paliva houbami a plísněmi. Působení tepla a mikroorganismů má za následek částečný rozklad organické hmoty, a tedy i úbytek hmotnosti. Následně dochází ke snížení výhřevnosti biomasy.
Biomasu lze sušit venku na řádcích, hromadách, ve stozích nebo v krytých skladech na roštech. Sušit je možné přirozeně (uložení na místo s přirozeným prouděním vzduchu) nebo uměle (užití sušícího zařízení) Při umělém sušení je třeba zvážit ekonomickou vhodnost použití.

Možnosti skladování pelet:

  • Sklad pelet - větší zásoba paliva (na půl roku až rok)
  • pytlové silo z pružné tkaniny (big bag) – jednoduché na transport, na rozložení a složení, umožňuje naplňování bez produkce prachu
  • úložný systém na pelety – je dodáván jako stavebnice, kterou je možné napojit na šnekový dopravník
  • podzemní plastový zásobník – pelety jsou z něj dopravovány pouze vakuovým sacím systémem do zásobníku místěného u kotle na pelety
  • vlastní dřevěný zásobník – z dřevěných desek s vyspádovaným dnem do středu, pelety tak mohou být pomocí šnekového dopravníku nebo vakuovým systémem dopravovány ke kotli
Palivo Výhřevnost Měrná hmotnost (kg/m3)  Energie v 1 m3 Skladovací prostor
MJ/kg  Rozmezí  Průměr GJ/m3 MWh/m3  M3/GJ  M3/MWh
Palivové dřevo – polena  15 320-450 385 5,78 1,60 0,17 0,62
Palivové dřevo - odřezky  15 210-300 255  4,59  1,28  0,22 0,78
Štěpka  10 180-410 295 2,95  0,82 0,34  1,22
Rašelina 12 350-400  375 4,50 1,25 0,22 0,80
Sláma ze samosběrných vozů 14  40-60 50 0,70 0,19 1,43 5,14
Sláma balíkovaná  14  80-150  115 1,61 0,45 0,62  2,24
Dřevěné brikety, pelety 21 600-1100  850 17,85  4,96  0,06 0,20
Hnědé uhlí  16 650-780 715 11,44 3,18  0,09 0,31
Černé uhlí 26  770-880  825 21,45  5,96  0,05 0,17

 


  
  
 
  
  
 
    

  


Organické a chemické složení dřevních pelet

Organické složení 
 
Chemické složení
 
Celulóza 40-55 %  Uhlík  51 %
Lignin  20-35 % Kyslík 42 %
Glycidy 18-25 % Vodík  6 %
Popel  0,3-0,8 % Dusík 1 %

Porovnání vlastností alternativních a dřevních pelet

Pelety  Výhřevnost (MJ/kg) Měrná hmotnost (t/m3)   Sypná hmotnost (t/m3)  Popelnatost (%)
Alternativní 15,0-18,0  0,9-1,2  0,55-0,75 1,0-9,0
Dřevěné  17,5-19,5  1,0-1,4  0,6-0,8  0,5-2,5

Srovnání briket a pelet

Volba technologie pro úpravu biomasy mezi briketováním a peletováním je odvislá od nároků na vlastnosti jednotlivých výlisků. Vlastnosti jako vlhkost nebo výhřevnost mají pelety i brikety srovnatelné, hustota je pak vyšší u pelet. Hlavním rozdílem je velikost, resp. poměr objemu k povrchu, z čehož vyplívají rozdílné způsoby odhořívání. Z tohoto hlediska jsou pro automatické provozy vhodné především pelety.

Srovnání  Pelety  Brikety
Vstupní materiál  Suché dřevo v drobné frakci nebo zemědělské zbytky Suché dřevo nebo zemědělské zbytky, možnost větší frakce, než materiál pro výrobu pelet
Konečný tvar  Válcovitý, obvykle o průměru 6-12 mm, délka je 4-5x větší než je průměr pelety  Válcovitý, obvykle o průměru 80-90 mm, nebo hranol cca 150 x 70 x 60 mm
Struktura Stabilní, tvrdá, bez zápachu  Relativně drolivá, nestabilní
Vzhled  „hladký“  Převážně „hrubý“
Transport Pytle do hmotnosti 25 kg, cisterny, nákladní auta, big-bagy  Balení po několika kusech, palety

 

Aktuality
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies