Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 
CONTECHIN s.r.o. -> NAŠE PRODUKTY -> ENERGIE -> Výroba energie z biomasy

TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ENERGIE Z BIOMASY

 

BIOPLYNOVÉ STANICE

Spotřeba energie na celém světě stoupá a současně klesají zásoby neobnovitelných zdrojů energie jako je uhlí, ropa a zemní plyn, jejichž spalováním vzniká navíc zátěž životního prostředí země. Proto se zvyšuje význam obnovitelných zdrojů energie ve kterých biomasa představuje velmi důležitou část pro výrobu tepla, plynu, elektřiny i paliv a je využitelná v podstatě beze zbytku.

 • BPS DLE VSTUPNÍCH SUROVIN
  • ZEMĚDĚLSKÉ - jako vstupy využívají materiály ze zemědělské prvovýroby

  • ODPADOVÉ - slouží ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Patří sem např. biologicky rozložitelný komunální odpad, odpady z potravinářského průmyslu, kaly z ČOV, odpady z obchodů a další

 • INVESTICE DO BUDOUCNOSTI NAŠICH DĚTÍ
  • BPS jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v ČR i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím anaerobní digesce (proces probíhající v reaktorech bez přístupu vzduchu). Výsledkem procesu je BIOPLYN, který je zatím nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

 

 

KOTLE NA BIOMASU

Kotle na biomasu mohou být v provedení teplovodním, horkovodním, parním nebo teplovzdušném a lze je využít jak pro výrobu tepla, tak i pro výrobu elektrické energie.

 • KOTLE NA BALÍKOVOU SLÁMU
  • sláma řepkových obilnin, energetická sláma, konopí, šťovík energetický, atd.

  • 100-1000 kW

  • 600-5000 kW

 • KOTLE NA DŘEVNÍ ŠTĚPKU
  • směs pilin, odřezků, kůry, hoblin, lesní a průmyslové štěpky

  • 600-5000 kW

 • KOTLE S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM
  • na malé balíky biomasy (slámy, sena, konopí, energetických rostlin), pouze v teplovodním provedení

  • 50-190 kW

 

ELEKTRÁRNY NA BIOMASU

Projektovou dokumentaci, s umístěním technologie, připravíme do půdorysné situace dle Vámi dodaných podkladů

 • SESTAVA ELEKTRÁRNY
  • parní kotel na biomasu

  • technologie na výrobu el. energie (parní turbína, parní motor)

  • blok pro přeměnu zbytkové energie páry na elektrickou energii

  • systém řízení a elektro pro technologii výroby el. energie

 • VÝKONY ELEKTRÁREN
  • 500 kW el.

  • 1000 kW el.

  • 1500 kW el.

 • KOMBINOVANÁ VÝROBA
  • elektrická energie + pára pro vlastní využití

 

 

Aktuality

 

 

NAPSAT ZPRÁVU

 

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies