Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 
CONTECHIN s.r.o. -> NAŠE PRODUKTY -> ENERGIE -> Zpracování odpadu

TECHNOLOGIE PRO ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

 

 

SKLÁDKY

Nabízíme technologie pro vytvoření nových a likvidaci existujících skládek. Jedná se o dodávku kompletního řešení na míru. Na základě dodaných dat a požadovaného cíle zákazníka navrhneme a zrealizujeme ekonomicky nejvhodnější řešení.

 • ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH SKLÁDEK

Od roku 2024 bude V ČR vytváření nových skládek výrazně omezeno zákonem.

 • LIKVIDACE EXISTUJÍCÍCH SKLÁDEK

Dodání technologie pro efektivní likvidaci skládek ke kterému dochází např. vlivem růstu životní úrovně, rozvoje a rozrůstání obcí či obecním a státním předpisům.

 

 

TŘÍDÍRNY

Jedná se o technologická zařízení navržená k třídění surovin na skládkách. Návrh technologie je vždy individuální, podle požadavků zákazníka a dostupných prostor. Dodávané technologie jsou poloautomatické nebo automatické.

 • TŘÍDĚNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN
  • papír, plasty, skla, kovy

 • TŘÍDĚNÍ ORGANICKÝCH ČÁSTÍ
  • zbytky rostlin, hlína, kámen, dřevo

 

ZPRACOVÁNÍ

Zpracování takto vytříděných surovin je dalším krokem v procesu energetického využití odpadů. Zpracování odpadů je výhodné nejen ekonomicky, ale také ekologicky. Snižuje zátěž na životní prostředí, šetří přírodní zdroje surovin i energií a snižuje těžbu a spotřebu primárních surovin a tím i negativní vlivy na životní prostředí.

 • SEPARACE DRUHOTNÝCH SUROVIN
  • paketování

  • dodávky zpracovatelům

 • VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ČÁSTÍ
  • kompost

  • bioplyn

  • teplo

 • ODDĚLENÍ A LIKVIDACE ŠKODLIVÉHO ODPADU
  •  

 

 

Aktuality

 

 

NAPSAT ZPRÁVU

 

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies