Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 

 1. Třídící sekce
Dochází zde k hrubému třídění, které zajistí odstranění velkých kusů dřeva a případných nežádoucích příměsí a nečistot. Třídění je prováděno pomocí výměnného síta s volitelnou velikostí oka, obvykle 15-30 mm. Sítem propadne jen materiál vhodný ke zpracování. Zbytek „nečistot“ zůstává na páse. Vytřízený materiál se dávkuje pomocí automatické regulace do vstupního zásobníku bubnové sušičky pomocí šnekového dopravníku.
Kapacita třídiče (zásobníku) je koncipována na 1,7 tuny materiálu s přírodní vlhkostí (cca 8-12 m3), což odpovídá spotřebě suroviny na 1 hodinu provozu linky.

2. Teplovzdušný kotel
Součástí bubnové sušičky je i teplovzdušný kotel s hořákem 600 kW, pomocí kterého je zajištěna dostatečná teplota sušení dle nastavení požadované výstupní vlhkosti. Pro efektivní provoz je vhodné kotel zapnout (rozehřát) cca 1 hodinu před prvním sušením.

3. Příslušenství k sušičce
Příslušenství k sušičce se skládá z dávkovacího dopravníku a násypky. Dávkovací dopravník zajišťuje dopravu materiálu z násypky do sušícího bubnu. V násypce se shromažďuje vytříděný materiál až do objemu 0,5m3.

4. Bubnová sušička
Součástí bubnové sušičky je i teplovzdušný kotel s hořákem 600 kW. Hmota určená k sušení je usměrňována a odsávána ventilátorem společně se spalinami do vnitřního pláště bubnu. Na konci tohoto pláště se proud spalin a částečně usušená hmota obrací prostorem mezi středním a vnitřním pláštěm bubnu, znovu se obrací a po projití mezi středním pláštěm a vnějším pláštěm je usušená hmota včetně spalin odsávána potrubím do cyklonu. Při tomto procesu se buben otáčí kolem své osy, takže hmota určená k sušení je prostřednictvím lopatek a dále vlivem proudění horkých spalin stále načechrávána a postupuje sušícím bubnem.

5. Filtr (cyklon)
Celkový posun materiálu a horkých spalin je v cyklonu při procesu sušení zajištěn ventilátorem. Hlavní cyklon je svařen z ocelového plechu a je v horní části válcovitého tvaru. Ve spodní části přechází do tvaru komolého kužele. Kuželová část je zakončena přírubou pro turniket. Turniket je tvořen litinovou skříní a rotorem opatřeným lopatkami.
Výhodou našeho řešení je, že zde může materiál proudit buď do zásobníku, nebo lze využít variantu odkloněného šnekového dopravníku a skladovat usušenou surovinu na místě, kde se drží provozní zásoba (náhradní kontejner nebo volná plocha). Materiál lze sušit do zásoby plánovaně, ale i v případě, že dojde k zastavení linky za sušárnou, aby se zamezilo ekonomicky neefektivnímu vypínání sušárny, popř. aby jela naprázdno.

6. Zásobník
Slouží na mezizásobu vysušené suroviny a materiál je z něj přesunut do drtiče. V případě odstávky třídící sekce, nebo sušičky lze materiál dávkovat z usušené rezervy radlicí přímo do zásobníku.

7. Rozvaděč
Obsahuje veškeré elektrovybavení celé linky – jističe, hlavní vypínače, atd.. Ovládací panel linky, který není na obrázku zobrazen, se usadí dle místa obsluhy a dispozic prostoru.

8. Drtič
Zajišťuje konstantní granulometrii suroviny. Jedná se o kladivový drtič, který díky regulovatelné hrubosti drcení sjednotí vstupní frakci před homogenizací a lisováním na požadovanou velikost. Zajišťuje konstantní granulometrii.


9. Homogenizátor
Z drtiče putuje materiál pneudopravou přes další filtr do zásobníku. Pod zásobníkem je umístěn homogenizátor, který je vybaven zařízením pro zkrápění, aby bylo možné regulovat optimální vlhkost suroviny před lisováním. Z homogenizátoru vedou vynášecí šneky, které dávkují optimálně zpracovanou surovinu do peletovacích lisů.

10. Peletovací lis
Zpracovává suroviny bez chemických přísad. Jedná se o konečný výstup z peletovací linky. Lis se skládá z vyměnitelné matrice a lisovacích elementů. Výhodou dvou peletovacích lisů je jak případné postupné pořízení, tak i možnost zachování provozu alespoň jednoho paletovacího lisu při plánované odstávce. Další výhodou double paletovacího lisu je možnost kombinace – 1 lis pelety a 1 lis brikety. U lisu na brikety je jiný způsob balení!

11. Chladící dopravník
Je navržen na různou intenzitu chlazení. Plnění do big bagů vyžaduje menší úroveň zchlazení, než přímé plnění do pytlů. Z hlediska spotřeby energie je efektivnější plnění do BB a následně pytlování až po vychladnutí.

12. Plnění do BB
Plnění do big bagů má řadu výhod. Linka automaticky „hází“ pelety do BB a není zapotřebí lidská obsluha, jak je tomu u pytlovačky. Pouze 1x za dvě hodiny odvézt plný BB a nasadit prázdný. Při efektivním využití lidských zdrojů se jedná o účinný nástroj, díky kterému lze dostatečně využít kapacitu výrobního času u obsluhy linky na pelety.

13. Pytlovačka
K lince se dá připojit jak integrovaná, tak i samostatně fungující pytlovačka, kde se pelety plní do pytlů 10-25 kg dle potřeby z BB. V tomto případě je výhodou, že pytlovačka nemusí být součástí areálu linky na pelety a pytlování pelet lze přemístit na jiný úsek výroby, dle potřeby.

Aktuality
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies